+ 007 548 58 5400

Hot Line Number

1240 Park Avenue

NYC, USA 256323

7:30 AM - 7:30 PM

Monday to Saturday

แนะนำอาหารเสริมโรคไตเสื่อม

อาหารแก้โรคไต
11 Nov

แนะนำอาหารเสริมโรคไตเสื่อม

‘โรคไตเสื่อม’ เป็นโรคที่จะทำให้การทำงานของไตลดลง จากที่เคยมีประสิทธิภาพมาก ก็ส่งผลกระทบทำให้ขับของเสียออกจากร่างกายได้น้อยลง เพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคไต จำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดี โดยเฉพาะจะขอเน้นย้ำในเรื่องของการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันที่จำเป็นต้องดูแลเป็นอย่างดี เนื่องจากอาหารบางชนิดประกอบด้วยสารหรือแร่ธาตุบางอย่างในปริมาณสูงมาก

การใช้ยารวมทั้งสารเคมีต่างๆ จำต้องระวังเอาไว้ให้ดี

ประเทศไทยเป็นประเทศที่หาซื้อยาได้ง่ายมาก จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่บริโภคยาเกินความจำเป็น อีกทั้งยัง ‘ยาสามัญ’ ซึ่งมักส่งผลต่อการทำงานของไต ก็คือ ‘ยาแก้ปวด’ โดยผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปวดขา , ปวดหลัง , โรคเกาต์ เป็นต้น มักซื้อยามากินเองทำให้รับประทานติดต่อกันเป็นประจำ จนกระทั่งเกิดโรคขึ้นมา เพราะฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการทำให้ไตได้ทำงานน้อยลงควรลดการรับประทานยาแก้ปวดลง

ยา , วิตามิน , อาหารเสริม ที่ลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคไต

อย่างไรก็ตาม ก็มีการศึกษาในเรื่องที่ ยา , วิตามิน , อาหารเสริม ช่วยให้การรักษาสภาพของไต รวมทั้งชะลอความเสื่อมของไตได้ เช่น ยาลดความดันโลหิต , วิตามิน D , วิตามิน E เป็นต้น มีการวิจัยว่าอาจช่วยชะลอการดำเนินของโรคได้ หากแต่อย่างไรก็ตามอย่าซื้อมารับประทานเอง ต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนทุกครั้ง เพราะจะได้ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับแต่ละคนหรือไม่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

การจำกัดอาหารควบคู่ไปกับการใช้ยา

นอกจากการใช้ยาที่เราได้กล่าวมาแล้ว การจำกัดแคลอรี่ต่อวัน ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเหลือได้ดี โดยให้ผู้ป่วยลดปริมานแคลอรี่จากเดิมมากถึง 25%-45% หากแต่ยังต้องได้รับ แร่ธาตุ , กรด Amino รวมทั้งวิตามินที่จำเป็นยังคงต้องรับประทานเท่าเดิม นอกจากนี้ลด/ละ/เลิก การรับประทานอาหารไขมันสูง ก็จะช่วยได้

เพราะฉะนั้น การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย มีส่วนช่วยลดความเสื่อมของไต อีกทั้งยังช่วยให้การเดินทางเข้าสู่ระยะฟอกเลือดช้าลงด้วย หากแต่อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากเรื่องการรับประทานอาหารและยา , วิตามิน , อาหารเสริมแล้ว ผู้ป่วยควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคู่ไปด้วย ด้วยการพยายามลด/ละ/เลิก กิจกรรมหรือนิสัยที่ทำให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น เช่น การสูบบุหรี่ , ดื่มเหล้า , รับประทานยาไม่จำเป็นอยู่เรื่อยๆ เป็นต้น นอกจากนี้ต้องเพิ่มกิจกรรมทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น เช่น ออกกำลังกายเป็นประจำ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ทำจิตใจให้แจ่มใส  ก็จะทำให้ผู้ป่วยโรคไตมีชีวิตดีขึ้นสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ